/* jk - xs sm md lg */
include uri='design:page_header_searchbox.tpl'

Spółki Spin-off

ADJ Nanotechnology

bioaktywne cząstki nanokompozytowe do zastosowania jako surowiec w wytwarzaniu materiałów o właściwościach samosterylizujących

AMAZEMET

materiały do druku 3D z metali, nowoczesna metalurgia i technika ultradźwiękowa. https://www.youtube.com/watch?v=bRkZIfNZi6k

Azocarbon

nanopowłoki i nanowarstwy do zastosowań przemysłowych

A&T LAB

badania i rozwój w dziedzinie fizyki, inżynierii i nauk biologicznych (z wyjątkiem nanotechnologii i biotechnologii)

BIOTmi

tworzenie innowacyjnych preparatów dla branży kosmetycznej i spożywczej, wolnych od sztucznych aromatów i konserwantów

ChipCraft

nowoczesna technologia precyzyjnej nawigacji do zastosowań mobilnych

ECOBEAN

zagospodarowanie odpadów kawowych

EMArges

https://emarges.com/ badanie elektromagnetycznych właściwości materiałów wraz z urządzeniami do badań

EXOFRAME

budowa egzoszkieletu dla zastosowań cywilnych i wojskowych

FIT

nowoczesne przewodniki jonowe do zastosowań w magazynach energii, bateriach i akumulatorach

Fuell Cell Poland

ogniwo paliwowe do powszechnego użytku

GKP AERO

innowacje z zakresu inżynierii lotniczej

Heritage Imaging

nowoczesne techniki obrazowania do zastosowań muzealnych https://www.youtube.com/watch?v=LI0lyQf5ivA

IKOROL

nowoczesne pokrycie antykorozyjne

INTEMA

badania materiałów dla przemysłu 

Materials Care

druk materiałów 3D do zastosowań medycznych

MATERIAL CONSULTING

badania właściwości materiałowych 

Microdelta

budowa nowego sensoru do wykrywania zanieczyszczeń powietrza PPM 2,5 ,5, 10 oraz całych systemów

NANO4TOOLS

metody ulepszania właściwości stali narzędziowej do zastosowań przemysłowych

nanoMAT

nowoczesne materiały grafenowe

NanoSANDD

Zawieszona spółka 

NanoStal

technologie polepszania właściwości mechanicznych stali

NOVELinks

nowoczesne powłoki i kleje wykorzystujące różne formy nanowęgla

Smart Fluid

ciecze nieniutonowskie do zastosowań przemysłowych i użytkowych

XY-Sensing

zaawansowane rozwiązania radarowe