IBS / Osoby

Osoby

Prezes Zarządu - prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski

mail: janusz.lewandowski@pw.edu.pl

ProfLewandowski_small

Profesor zwyczajny w Politechnice Warszawskiej, dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale MEiL PW w latach 1993-2012, dyrektor Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska od 1996.

Prowadzi działalność naukowo – techniczną związaną z modernizacją urządzeń energetycznych, wpływem energetyki na środowisko oraz programowaniem rozwoju sektora wytwarzania w energetyce. Jest autorem i współautorem wielu publikacji oraz artykułów. Od 1971 roku brał udział, jako wykonawca, współwykonawca lub kierownik w pracach naukowo- badawczych głownie zlecanych przez przemysł. Jest współautorem 5 patentów oraz laureatem nagród SIEMENSA i Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Centrum Transferu Technologii

mgr inż. Paweł Zych
ztm_pawel_Z

główny specjalista ds. transferu technologii

mail: pawel.zych@pw.edu.pl

tel: +48 22 234 7164
mob: +48 885 881 398

mgr inż. Tomasz Poczęsny
TP_IBS_001

starszy specjalista ds. transferu technologii

mail: tomasz.poczesny@pw.edu.pl

tel: +48 22 234 7164
mob: +48 885 881 399

mgr Anna Archacka
Ania_kolor_IBS_001

Główna Księgowa

mail: anna.archacka@pw.edu.pl

tel: +48 22 234 5272
pokój 4.27

     
Anna Kazimierczak Żak

specjalista ds. administracyjno - finansowych

mail: anna.kazimierczak@is.pw.edu.pl

tel: +48 22 234 5272

Magdalena Trojanowska

specjalista ds. transferu technologii i administracji

mail: magda.trojanowska@pw.edu.pl

tel: +48 22 234 7052
mob: +48 601 950 157

 

Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych

dr inż. Tomasz Szczygielski

dyrektor CIMA

mail: tomasz.szczygielski@pw.edu.pl

tel: +48 22 234 5272
mob: +48 601 707 055

mgr Dagmara Szczygielska

specjalista

mail: dagmara.szczygielska@pw.edu.pl

tel: +48 22 234 5272

 

Centrum Analiz Geo i Hydrotechnicznych

prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Popielski

dyrektor CAGiH

mail: pawel.popielski@pw.edu.pl

tel: +48 22 234 7052

 
 

Współpraca

mgr inż. Krzysztof Wieczorek
KW_IBS_001

doradca Zarządu

mail: krzysztof.wieczorek@pw.edu.pl

mob: +48 693 020 766