IBS / CKWB

CKWB

Centrum Komercjalizacji Wyników Badań (CKWB)

Centrum Komercjalizacji Wyników Badań jest jednostką organizacyjną Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej sp. z o.o. w Warszawie. Celem działalność CKWB jest lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Politechniki oraz wspieranie nowoczesnej nauki poprzez transfer technologii.

 

Naszą misją jest podnoszenie konkurencyjności i efektywności Politechniki Warszawskiej poprzez innowacje. Nasze działania koncentrują się na wspieraniu procesów tworzenia innowacji, kooperacji z przemysłem oraz zarządzaniu prawami własności intelektualnej.

 

Zadania CKWB obejmują:

  • stymulowanie i inicjowanie współpracy między Uczelnią, Spółka i podmiotami gospodarczymi;
  • promocje i upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki w zakresie nowych technologii, produktów, usług, metod lub procesów, w szczególności powstałych w Politechnice Warszawskiej i Spółce oraz udział w ich wdrażaniu;
  • inspirowanie tworzenia sieciowych powiązań małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytutów naukowo – badawczych i jednostek rozwojowych z Politechniką warszawska i Spółką;
  • świadczenie usług szkoleniowych i promocyjnych w zakresie transferu technologii;
  • wspieranie jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej w zakresie komercjalizacji wyników badań;
  • stymulowanie zainteresowania studentów i doktorantów w obszarze innowacyjności, przedsiębiorczości i zarządzania własnością intelektualna;
  • tworzenie bazy danych zawierające : projekty na Politechnice, rezultaty projektów, patenty zgłoszone z Politechniki, rozwiązania know-how. Na podstawie tego zostanie przygotowana oferta biznesowa dla firm.;
  • monitorowanie stanu realizacji zobowiązań podjętych w ramach projektów w zakresie komercjalizacji wyników;
  • wspieranie tworzenia przedsięwzięć komercyjnych, w tym firm „start up” czy sprzedaży licencji;

 

Poniżej wiadomości z kanałów RSS Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości