IBS / Aktualności / Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów - Konkurs

Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów - Konkurs

Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów - Konkurs

Agencja Rozwoju Przemysłu oraz URSUS zapraszają na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów. Konkurs ma na celu zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze e-mobility odpowiadających na wyzwania URSUS Bus@Coach. Konkurs kierowany jest do studentów, start-upów, MŚP z kapitałem polskim i zagranicznym. Rozwiązania należy zgłaszać poprzez platformę Transferu Technologii pod  adresem www.PTT.ARP.PL/WARSZTATY w terminie od 23 marca do 26 kwietnia 2017 r.