/* jk - xs sm md lg */
include uri='design:page_header_searchbox.tpl'

Technologie wybrane do dofinansowania w projekcie "Inkubator Innowacyjności 2.0"

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej wraz z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej oraz PIAP-Scientech, w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” finansowanego ze środków MNiSW, wspierają komercjalizację wybranych przedsięwzięć – wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy PW, a prawo własności przemysłowej należy do Uczelni.

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej wraz z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej oraz PIAP-Scientech, w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” finansowanego ze środków MNiSW, wspierają komercjalizację wybranych przedsięwzięć – wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy PW, a prawo własności przemysłowej należy do Uczelni. Do realizacji tego celu, m.in. na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych obejmujących np. dodatkowe testy laboratoryjne, dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off, przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości do 100 tys. zł/pracę.

W maju br. rozpoczęliśmy nabór wniosków do programu. Spośród  wszystkich zgłoszonych prac zakwalifikowanych do dofinansowania zostało 9 technologii:

1.   Proteza ucha środkowego o zwiększonej skuteczności – kontynuacja prac – Wydział Mechatroniki

2.   Dydaktyczny/diagnostyczny fantom VR – Wydział Mechatroniki

3.   Optymalizacja technologii rozpoznawania i wymiarowania ciała człowieka na podstawie zdjęć na potrzeby branży odzieżowej e-commerce – Wydział Mechatroniki

4.   „Sposób oczyszczania amoniaku, mieszanin azotu i wodoru albo azotu, wodoru i amoniaku” – Wydział Chemiczny

5.   „Zagospodarowanie odpadów kawowych – dalsze badania” – Wydział Chemiczny

6.   Dostosowanie procesu technologicznego „Nowy sposób obróbki stali prowadzący do otrzymania twardej oraz odpornej na ścieranie warstwy wierzchniej oraz wytrzymałego i ciągliwego rdzenia wyrobu” do wytwarzania stempli do produkcji narzędzi z węglików spiekanych – Wydział Inżynierii Materiałowej

7.   Przegarniacz hybrydowy – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

8.   Badania nad innowacyjnym piecem plazmowym – Wydział Inżynierii Materiałowej

9.   Nowy sposób obróbki stali prowadzący do otrzymania twardej oraz odpornej na ścieranie warstwy wierzchniej oraz wytrzymałego i ciągliwego rdzenia wyrobu – Wydział Inżynierii Materiałowej