/* jk - xs sm md lg */
include uri='design:page_header_searchbox.tpl'

Instytut Badań Stosowanych liderem w jednym z dwóch projektów realizowanych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Konsorcjum w składzie:

  • Instytut badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej,
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
  • F.H.U Urządzenia Chłodnicze Marek Czamara,

 podpisało z Narodowym Centrum, Badań i Rozwoju dwie umowy na realizacje projektów:

  • „Ciepłownia przyszłości czyli system ciepłowniczy z OZE”,
  • „Elektrociepłownia w lokalnym systemie ciepłowniczym”.

W pierwszym z tych projektów IBS PW jest liderem, w drugim obowiązki lidera pełni Politechnika Krakowska. Umowy dotyczą pierwszego etapu projektów obejmującego:

  • uszczegółowienie zaproponowanej koncepcji instalacji,
  • opracowanie jej modelu matematycznego i optymalizacja w celu maksymalizacji udziału energii z OZE i przy zachowaniu akceptowalnych kosztów,
  • przygotowanie dokumentacji projektowej instalacji pozwalającej na wystąpienie o pozwolenia na budowę.

Do pierwszego etapu konkursu dotyczącego ciepłowni zostało zakwalifikowanych 8, a w konkursie dotyczącym elektrociepłowni 10 zespołów W pierwszym przypadku nasz projekt jest jedynym realizowanym przez środowisko akademickie. W przypadku „elektrociepłowni” w jednym z konsorcjów jest jeszcze Politechnika Wrocławska.

Najlepsze projekty w obu konkursach zostaną zakwalifikowane do etapu II, którego celem będzie budowa prototypowej instalacji w ramach rzeczywistego systemu ciepłowniczego.

Przygotowany przez nasze konsorcjum projekt ciepłowni obejmuje wydzielony fragment sieci ciepłowniczej w Skierniewicach. Projektowana ciepłownia zasilała będzie w ciepło użytkowe 9 budynków mieszkalnych, dom opieki oraz 2 obiekty o charakterze użytkowym. Całkowita powierzchnia budynków przekracza 17 tys. m2. Według wstępnych analiz w projektowanym systemie ponad 98% energii będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Wykorzystywane będą w nim kolektory fotowoltaiczne oraz pompy i magazyny ciepła.

 

Rys. 1. Schemat układu ciepłowni.

W przypadku projektu elektrociepłowni przewidujemy, że elektrociepłownia zasilała  będzie wydzielony fragment sieci ciepłowniczej w Ostrołęce. W tym przypadku powierzchnia zasilanych budynków wynosi ponad 15 tys. m2 i jest to 10 budynków mieszkalnych. Udział energii ze źródeł odnawialnych wynosi 100%, a wykorzystywała będzie ona  kolektory fotowoltaiczne, pampy i magazyn ciepła, elektrolizer i magazyn wodoru oraz ogniwo paliwowe lub silnik zasilany wodorem. 

 

Rys. 2. Schemat układu elektrociepłowni.