/* jk - xs sm md lg */
include uri='design:page_header_searchbox.tpl'

Instytut Badań Stosowanych PW wykona pomiar jakości powietrza w sąsiedztwie tunelu na Ursynowie

Oferta konsorcjum w skład którego weszły Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, firma Lemitor Ochrona Środowiska oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, spełniła wszystkie wymagania postawione w ramach przetargu.

Pomiar zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego dotyczy obszaru terenu inwestycji – Południowej Obwodnicy Warszawy między węzłami Puławska i Przyczółkowa o długości 4,6 km. Celem będzie sprawdzenie zawartości w powietrzu dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego (PM2,5 oraz PM10) i benzenu. Wszystkie niezbędne pomiary i badania powietrza atmosferycznego wykonane będą zgodnie z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 20 października 2017 r. Pomiary zbierane będą m.in. dane z rejonu wyrzutni spalin zlokalizowanych przy obu wylotach z tunelu oraz z okolic portali. Prowadzone będą całodobowo przez 365 dni na wyrzutniach oraz minimum przez 70 dni w ciągu roku w rejonie portali. Wyniki badań znane będą wiosną w 2023 roku, w przypadku gdy okażą się złe może zapaść decyzja o montażu filtrów. Prace wyceniono na ponad 3 750 000 zł.

Aktualnie w tunelu pod Ursynowem trwają testy i odbiory. Kierowcy tunelem będą mogli pojechać już jesienią.

                                                                                          

                                                         

         

zdjęcia:    Rynek Infrastruktury mobile,        Tunel POW Ursynów | Warszawa Nasze Miasto