/* jk - xs sm md lg */
include uri='design:page_header_searchbox.tpl'

Technologies selected for funding in the "Innovation Incubator 2.0" project

The Institute of Applied Research of the Warsaw University of Technology together with the Center for Innovation and Technology Transfer Management of the Warsaw University of Technology and PIAP-Scientech, as part of the "Innovation Incubator 2.0" program financed by the Ministry of Science and Higher Education, support the commercialization of selected ventures - the results of research work whose authors are PW employees and the law industrial property belongs to the University.

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej wraz z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej oraz PIAP-Scientech, w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” finansowanego ze środków MNiSW, wspierają komercjalizację wybranych przedsięwzięć – wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy PW, a prawo własności przemysłowej należy do Uczelni. Do realizacji tego celu, m.in. na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych obejmujących np. dodatkowe testy laboratoryjne, dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off, przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości do 100 tys. zł/pracę.

W maju br. rozpoczęliśmy nabór wniosków do programu. Spośród  wszystkich zgłoszonych prac zakwalifikowanych do dofinansowania zostało 9 technologii:

1.   Proteza ucha środkowego o zwiększonej skuteczności – kontynuacja prac – Wydział Mechatroniki

2.   Dydaktyczny/diagnostyczny fantom VR – Wydział Mechatroniki

3.   Optymalizacja technologii rozpoznawania i wymiarowania ciała człowieka na podstawie zdjęć na potrzeby branży odzieżowej e-commerce – Wydział Mechatroniki

4.   „Sposób oczyszczania amoniaku, mieszanin azotu i wodoru albo azotu, wodoru i amoniaku” – Wydział Chemiczny

5.   „Zagospodarowanie odpadów kawowych – dalsze badania” – Wydział Chemiczny

6.   Dostosowanie procesu technologicznego „Nowy sposób obróbki stali prowadzący do otrzymania twardej oraz odpornej na ścieranie warstwy wierzchniej oraz wytrzymałego i ciągliwego rdzenia wyrobu” do wytwarzania stempli do produkcji narzędzi z węglików spiekanych – Wydział Inżynierii Materiałowej

7.   Przegarniacz hybrydowy – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

8.   Badania nad innowacyjnym piecem plazmowym – Wydział Inżynierii Materiałowej

9.   Nowy sposób obróbki stali prowadzący do otrzymania twardej oraz odpornej na ścieranie warstwy wierzchniej oraz wytrzymałego i ciągliwego rdzenia wyrobu – Wydział Inżynierii Materiałowej