IBS / Aktualności / Wyniki pierwszej rundy naboru technologii II+

Wyniki pierwszej rundy naboru technologii II+

Wyniki pierwszej rundy naboru technologii II+

W dniu 3.08.2017 roku zebrał się Komitet Inwestycyjny w ramach Inkubatora Innowacyjności Plus dofinansowanego ze środków MNiSW, realizowanego przez konsorcjum: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o., Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, oraz PIAP-ScienTech Sp. z o. o.

Komitet wybrał następujące technologie:

  1. Opracowanie cieczy zagęszczanych ścinaniem z wykorzystywaniem tańszych (w stosunku do tzw. surowców odczynnikowych dotychczas stosowanych w badaniach), komercyjnie dostępnych surowców oraz zbadanie ich właściwości reologicznych i stopnia absorpcji energii;
  2. Protezka ucha środkowego o zwiększonej skuteczności – Warunkowe dopuszczenie, prośba o kontakt;
  3. AzoCarbon sp. z o.o. Zwiększenie trwałości i niezawodności wyrobów z materiałów metalicznych, polimerowych i kompozytowych metodami inżynierii powierzchni z zastosowaniem innowacyjnych obróbek w niskotemperaturowej plazmie;
  4. IKOROL Preparat antykorozyjny;
  5. Impregnacja materiału LincSpun cieczami nienewtonowskimi.

Pozostałe zespoły zgłaszające technologie mogą startować w kolejnej ocenie (październik 2017) po uzupełnieniu braków formalno-merytorycznych. Skontaktujemy się z wnioskodawcami w sprawie uzupełnienia braków. 

pasek_smallll