IBS / Aktualności / Spin-off Smart Fluid na Politechnice

Spin-off Smart Fluid na Politechnice

Spin-off Smart Fluid na Politechnice

W sierpniu 2016 dzięki inicjatywie pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej została powołana spółka typu spin-off pn. „Smart Fluid Sp z o. o.”. Działalność spółki wiąże się z wytwarzaniem cieczy zagęszczanej ścinaniem oraz opracowywaniem rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem w/w cieczy nienewtonowskiej.

Ciecze dylatancyjne, należą do grupy materiałów inteligentnych, t.j. zmieniających swoje właściwości, w tym przypadku reologiczne, pod wpływem czynników zewnętrznych, w sposób przewidywalny i odwracalny. Pod wpływem uderzenia materiał dylatancyjny przechodzi od właściwości typowych dla cieczy do charakterystycznych dla ciała stałego.

Możliwości stosowania cieczy dylatancyjnych są bardzo szerokie. Oprócz zastosowań militarnych (kamizelki kulo i nożo-odporne), mogą one również być stosowane w przemyśle cywilnym na wszelkiego rodzaju elementy pochłaniające energię uderzenia. Na przykład na ochraniacze sportowe dla piłkarzy, narciarzy, snowboardzistów, motocyklistów, rowerzystów, rolkarzy, deskorolkarzy, hokeistów itp. Mogą one również wejść w skład ubioru spełniającego wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy chroniąc przed fizycznymi zagrożeniami mechanicznymi. Być wzmocnieniem elementów siedzeń w śmigłowcach, samolotach, samochodach czy fotelikach dla dzieci. Jako materiał energochłonny, ciecz zagęszczana ścinaniem może być stosowana na zderzaki samochodowe, kolejowe, czy elementy łódek (dla cieczy o gęstości mniejszej niż woda), amortyzatory samochodowe oraz tłumiki drgań znajdujące się pod budynkami, w strefach zagrożonych trzęsieniami Ziemi, ochrona głowic wierteł podczas wykonywania odwiertów złóż naturalnych, elementy poprawiające właściwości ochronne butów skoczków spadochronowych lub innych użytkowników pracujących w warunkach podwyższonego ryzyka urazów stóp, czy wreszcie, jako elementy tłumiące w protezach stawów.  Immobilizując ciecz dylatancyjną przy zachowaniu właściwości zagęszczanych ścinaniem możliwe jest uzyskiwanie cienkich żelowych materiałów, które mogą znaleźć zastosowanie przy ochronie sprzętu elektronicznego codziennego użytku, czy zabezpieczaniu wartościowych i wrażliwych przesyłek.

Głównym celem działalności spółki będzie modyfikacja właściwości reologicznych cieczy dylatancyjnych w celu uzyskania jak najkorzystniejszych parametrów (lepkość początkowa, szybkość ścinania, lepkość podczas skoku dylatacyjnego, gęstość, stopień immobilizacji, zdolność do pochłaniania siły uderzenia) dla konkretnych aplikacji oraz wytwarzanie opracowanych cieczy na skalę przemysłową.

Akt notarialny powołania Smart Fluid sp. z o. o. został podpisany dnia 10 sierpnia 2016. Udziały w spółce objęli:

  • zespół Twórców – pracownicy Wydziału Inżynierii Materiałowej oraj Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej;
  • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej reprezentujący w spółce Politechniką Warszawską;
  • 45stages Sp. z o.o – pełniąca funkcję inwestora finansowego

Smart Fluid jest reprezentowana przez trzyosobowy zarząd: Prezes – Łukasz Wierzbicki oraz Małgorzata Głuszek i Marcin Koziorowski

 

samrt1

Ciecz zagęszczana ścinaniem

 

smart2

 Zdjęcie pancerza kamuflowanego REA wytworzonego na bazie masy dylatancyjnej – charakteryzującego się większa elastycznością niż jego konwencjonalne odpowiedniki. Uzyskał pierwszą klasę odporności K 1A wg normy PN-V-87000: 2011 - a) wiszący swobodnie, b) zwinięty w rulon.