/* jk - xs sm md lg */
include uri='design:page_header_searchbox.tpl'

Ewaluacja transferu wiedzy i technologii – nowe rozwiązanie w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza przedstawicieli środowiska akademickiego, organizacji społecznych i biznesu do debaty na temat nowego instrumentu o charakterze ewaluacji, który przyczyni się do zdecydowanego wzmocnienia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Podczas konferencji prasowej, z udziałem ministra Wojciech Murdzka, przedstawiono założenia nowego systemu ewaluacji.

Więcej: https://www.gov.pl/web/nauka/ewaluacja-transferu-wiedzy-i-technologii--nowe-rozwiazanie-w-systemie-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki

(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Portal Gov.pl)